Næringsbygg

Halberg Rørleggerfirma er kjent for å levere rørleggertjenester av høy kvalitet, og at vi holder avtaler.

Nyanlegg – ombygging – rehabilitering

Halberg Rørleggerfirma har erfaring med de fleste typer rørinstallasjoner i små og mellomstore næringsbygg. Vi legger vekt på å levere produkter med høy kvalitet, vi holder avtaler, og kundene våre kan stole på oss.

Prefabrikering er en av våre spesialiteter

Halberg Rørleggerfirma utfører prefabrikering av sprinkler, varme og kjøleanlegg. Denne måten å produsere røranlegg på gir flere fordeler; bedre produktkontroll, bedre kvalitet, og montasjetiden i byggeperioden reduseres. Produksjonen foregår i vårt eget verksted på Tromøy.

Kontroll og vedlikehold av varme- og kjøleanlegg

Vi tilbyr innregulering av vannmengder, og utfører service og reparasjonsarbeid på varme- og kjøleanlegg. Med våre velutstyrte verkstedbiler løser vi de fleste oppgaver på stedet.